แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยให้ทางสืบต่อไป ณ วัดมงคลนิมิตร อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา