แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


 รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

Best Practice

วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) และนางสาววันพรรษา อินทรโพธิ์ ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับเกียรติบัตรผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice จาก นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา