แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค "พาน้องกลับมาเรียน"

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบถุงยางชีพ และเงินสนับสนุน เยียวยากลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค "พาน้องกลับมาเรียน" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยมีนางทัศนีย์ พันธ์ชาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นตัวแทนมอบ ณ โดม 25 ปี กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ และชุมชนวัดมงคลนิมิตร โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา