แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 70 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับ นางกวิตา เลิศละวนิชา ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ยินดีต้อนรับ นางกวิตา  เลิศละวนิชา  ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเร...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 69 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 นิทรรศการทางวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นิทรรศการทางวิชาการ "บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4" วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาก...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 68 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้ดำเนินการจัดสอบ O...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 67 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดำเนินการจัดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้ดำเนินการจัดสอบ O-net ช...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2565 ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2565 วันครู ประจำปี 2566

วันครู ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 64 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนั...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 63 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2565 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมกราคม กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 มงคลนิมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2

 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 มงคลนิมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน มงคลนิมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 ประ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 61 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2566 ประเมินเตรียมความพร้อม "ครูผู้ช่วย"

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเท...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา