แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 80 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรี...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 79 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 78 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 วันบัณฑิตน้อย วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

วันบัณฑิตน้อย วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงานวันบั...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 77 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 84 ปี มงคลปริทรรศวิชาการ วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

84 ปี มงคลปริทรรศวิชาการ วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ได้ร่วมกันจ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 76 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 MOU สถานศึกษาสีขาว วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 MOU สถานศึกษาสีขาว วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว กับ รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี โ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 75 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 ตรวจสารเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ตรวจสารเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 74 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียนแกนนำ ให้ก...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 อบรมชินนสาสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมชินนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมอบรมชิ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 72 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 โครงการพานาโซนิคชวนน้องรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการพานาโซนิคชวนรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 71 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เข้...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา