แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2566 การนิเทศเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

การนิเทศเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้การต้อนรับ นาง...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

วันงดสูบบุหรี่โลก วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งกิจกรรมประก...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2566 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2566 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2566 วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2566 วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 83 ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2565 พิธีทำบุญอาคารโกมุทธรรมธาดา วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

พิธีทำบุญอาคารโกมุทธรรมธาดา วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน "อาคารโกมุททธรรม" ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพระราชเส...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 82 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง  วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 81 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุค...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา