แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 27 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

กิจกรรมวันพระราชทางธงชาติไทย ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกันายน  พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชชา...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2566 ประเมิน วPA ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

 ประเมิน วPA ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันายน  พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ขอขอบพระคุณนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคล...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 25 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2566 พิธีบวงสรวงเรือยาว วันจันทร์ ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

 พิธีบวงสรวงเรือยาว "อัครมงคลนาวา" วันจันทร์ ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2566 รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

 รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) และนางสาววันพรรษา อินท...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 23 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2566 รับทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

รับทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 22 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รอง...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 ทัศนศึกษาและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ.2-ม.3 วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ทัศนศึกษาและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ.2-ม.3 วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 เปิดบ้านสู่โลกกว้าง วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

​ เปิดบ้านสู่โลกกว้าง "Open House" ระดับปฐมวัย  วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคร...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน จัดพิธี...

อ่านต่อ.. »


วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค "พาน้องกลับมาเรียน" วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รั...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา