แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ยินดีต้อนรับ นางกวิตา เลิศละวนิชา ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ยินดีต้อนรับ นางกวิตา  เลิศละวนิชา  ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเร...

อ่านต่อ.. »


นิทรรศการทางวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นิทรรศการทางวิชาการ "บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 4" วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาก...

อ่านต่อ.. »


การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ได้กำหนดกา...

อ่านต่อ.. »


การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การดำเนินการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ได้กำหนด...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 ประชุมผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้นมัธยมศึกษา ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ทำผิดระเบียบว...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ...

อ่านต่อ.. »


วันครู ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

วันครู ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนั...

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566

มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา