แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

84 ปี มงคลปริทรรศวิชาการ วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

84 ปี มงคลปริทรรศวิชาการ วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ได้ร่วมกันจ...

อ่านต่อ.. »


MOU สถานศึกษาสีขาว วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 MOU สถานศึกษาสีขาว วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว กับ รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี โ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจสารเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ตรวจสารเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

อ่านต่อ.. »


วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เนื่องวันมาฆบูชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อระลึกถึงวันสำคัญวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญในศาสน...

อ่านต่อ.. »


กีฬาสานสัมพันธ์ครูกลุ่มบางเสาธง วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

กีฬาสานสัมพันธ์ครูกลุ่มบางเสาธง วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินสถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียนแกนนำ ให้ก...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนคลองบางกะสี วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนคลองบางกะสี วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ...

อ่านต่อ.. »


อบรมชินนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อบรมชินนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมอบรมชิ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพานาโซนิคชวนรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการพานาโซนิคชวนรักษ์โลก วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เ...

อ่านต่อ.. »


ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและนักเรียน ได้เข้...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา