แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับครูมาบรรจุใหม่ ครูเอกวิทยาศาสตร์ และครูเอกพลศึกษา วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ต้อนรับครูมาบรรจุใหม่ ครูเอกวิทยาศาสตร์ และครูเอกพลศึกษา วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ...

อ่านต่อ.. »


การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2566 วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2566 วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จ...

อ่านต่อ.. »


พิธีทำบุญอาคารโกมุทธรรมธาดา วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256

พิธีทำบุญอาคารโกมุทธรรมธาดา วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน "อาคารโกมุททธรรม" ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพระราชเส...

อ่านต่อ.. »


งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566

งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง  วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่...

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ปัจฉิมนิทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันพุธ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning" วันพุธ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566   ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 22-24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ค่ายพักแรม กองพันทหารสื่อสาร ...

อ่านต่อ.. »


วันบัณฑิตน้อย วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

วันบัณฑิตน้อย วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงานวันบั...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา