แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเท...

อ่านต่อ.. »


นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันพุธ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันพุธ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.วิไลวรรณ เสา...

อ่านต่อ.. »


ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ...

อ่านต่อ.. »


วันสุนทรภู่ วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

วันสุนทรภู่ วันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมมากม...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคาร ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคาร ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ...

อ่านต่อ.. »


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมเฉลิมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโ...

อ่านต่อ.. »


การนิเทศเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

การนิเทศเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้การต้อนรับ นางพ...

อ่านต่อ.. »


วันงดสูบบุหรี่โลก วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

วันงดสูบบุหรี่โลก วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวณิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งกิจกรรมประกอ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา