แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสารโรงเรียน

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 82 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
งานสมโภช 200 ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง  วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่...

อ่านต่อ.. »

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 81 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุค...

อ่านต่อ.. »

วารสาร น้ำเงิน-ฟ้า โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ฉบับที่ 80 ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566     นายยุทธพล ทับลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวิตา เลิศตละวนิชา รองผู้อำนวยการโรงเรี...

อ่านต่อ.. »

ประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา